Základná umelecká škola Dezidera Slavoja Štraucha, Smižany

Základná umelecká škola Dezidera Slavoja Štraucha, Smižany